Odla

De mest smakrika RedStar-tomaterna odlas i en högteknologisk miljö. Tomatplantornas utveckling i växthuset övervakas dygnet runt av datorer och olika installationer. Dessutom använder våra odlare de modernaste odlingsteknikerna: från vattenhushållning till registrering av odlingslinjer. Vi följer tomaterna från skörd till kund med hjälp av spårningstjänster.

Telers RedStar

Vårt mål är att nå en maximalt hållbar odling i växthuset. Det åstadkommer vi bland annat genom att återanvända vattnet och hushålla med energin – bland annat genom att ha kraftvärmeverk vid odlingsanläggningen och genom att delta i jord- och restvärmeprojekt.

Våra passionerade odlare arbetar hela tiden med att skapa perfekta odlingsförhållanden. Förutom tillämpning av avancerad teknik och sofistikerade odlingsmetoder, är odlarnas erfarenhet en ovärderlig tillgång. Det krävs naturligtvis ett stort yrkeskunnande för att odla välsmakande tomater. I en miljö där mer än 65 års kunskap och erfarenhet kombineras med den senaste tekniken kan våra tomater utvecklas till fantastiska smaksensationer av hög kvalitet.

 

Smakinnovationer
Under odlingen undersöker vi ständigt tomaternas smakutveckling. Vi söker hela tiden efter de allra bästa smaktomaterna. Detta gör vi i samarbete med fröleverantörerna för att välja ut de bästa sorterna och för att skapa det bästa möjliga sortimentet.  

Teeltlocatie RedStar Dinteloord

Odlingsanläggningar 
RedStar har flera odlingsanläggningar i Nederländerna, med en total yta på 73 hektar. Våra växthus finns i orterna Dinteloord, Tinte-Oostvoorne och Luttelgeest. 

Förutom odlingsanläggningarna i Nederländerna samarbetar vi också med en odlingsanläggning i Marocko. På så sätt kan vi erbjuda kunden ett fullständigt sortiment av smaktomater av en jämn och hög kvalitet året runt.

Dessutom har RedStar ett nära samarbete med Thanet Earth i England. Där odlar vi för den lokala marknaden inom ramen för internationaliseringen.


Certifikat
RedStars system och odlingsanläggningar har det nederländska certifikatet Groen Label Kas (gröna växthus). Dessutom uppfyller RedStar villkoren för de allra strängaste certifikaten inom hygien, livsmedelssäkerhet och odlingskvalitet, förpackning och transport av tomater.

Vi har följande certifikat inom trädgårdsodling: