Förpackning

Från 200 grams flowpacks till lådor med 3 kg och enportionsshakers till storpack på 10 kg. Trä, kartong och plast. Och sedan i år har vi också tillgång till en topseal-maskin. I vårt toppmoderna förpacknings- och distributionscenter i De Lier (NL) hanteras förpackningar av de mest skilda slag och format.

Verpakken & logistiek RedStar

I denna anläggning förpackas mellan 100 000 och 200 000 kilo smaktomater varje dag. Det finns 14 helautomatiska förpackningslinjer i anläggningen som förbereder tomaterna för leverans till kund.

Tillförlitlig slutprodukt
Även här arbetar vi enligt de strängaste kraven på områdena hygien, livsmedelssäkerhet och kvalitet. Våra kvalitetskontrollanter inspekterar tomaterna när de kommer in, under förpackningsprocessen och före lastning till kund. Lagring och bearbetning äger rum i klimatreglerade rum. Den höga automatiseringsgraden gör det möjligt med optimal spårning vilket resulterar i en mycket pålitlig slutprodukt.

Kwaliteits- en smaaktesten

Vi förfogar över följande certifikat: 

  • BRC-A (global standard för livsmedelssäkerhet)
  • IFS higher level (den viktigaste internationella normen för livsmedelssäkerhet)
  • Qualität und Sicherheit (system för kvalitetskontroll inom återförsäljarkedjan i Tyskland)
  • RIK (reglement intern kvalitetskontroll, nederländsk standard)
  • ℮-teken (den nederländska livsmedelsmyndighetens företagskontrollssystem)


Måttbeställda förpackningar
En kvalitetsprodukt med RedStars varumärke eller förpackat med ett eget varumärke. Vi hjälper gärna våra kunder att utveckla deras egna förpackningar. Berätta vilka önskningar och tankar ni har i företaget. Vi har den kunskap som krävs för att snabbt och effektivt lansera nya koncept på marknaden. Utan att göra avkall på kvaliteten. Tillsammans kan vi lyfta ditt företags utbud av tomater till en högre nivå.

Titta på våra förpackningsformer eller läs mer om vår försäljningsavdelning eller det mervärde du kan få med hjälp av Category Management.