Category Management

Category management

Som sista steg ger RedStar också råd om produktkategorin tomater, där formeln och butikskunden står i centrum. 

Vi vill tillsammans med kunden utveckla en tydlig kategorisering i våra direkta kontakter med kända europeiska återförsäljare. På basis av ett antal tillväxtdrivande faktorer utarbetar vi en konkret åtgärdsplan för att skapa tillväxt inom varje formel.

På detta sätt kan vi ge kundspecifika råd som optimerar kategorins omsättning och lönsamhet. Att kombinera våra kunskaper om tomater och kundens kunskaper om formeln ger en mycket effektiv grund för att skapa tillväxt.

I detta är förtroende och förståelse för varandra grundläggande.