Totalspecialisten

RedStar är den bästa totalspecialisten på smaktomater av hög kvalitet. Det är ett familjeföretag som framför allt utmärker sig genom att året runt odla, förpacka och sälja produkterna i egen regi. Hela processen äger rum under ett tak.

RedStar bygger på direkta relationer med kunderna. Genom att hålla avståndet mellan odling och slutkund så kort som möjligt är det enklare att tillgodose kundernas önskemål. Och som en totalspecialist lyssnar och samarbetar vi gärna med kunden. Det gör vi genom att samarbeta och inspirera på områdena marknadsföringskoncept, förpackningar, hyllplacering och category management. Och det gör vi genom att tillsammans med kunden titta på vår syn på tomatkategorin, där butikskunden och formeln är central. För att vi tillsammans ska kunna utnyttja kategorierna maximalt och tillgodose butikskundens behov på bästa sätt.

Vill du veta mer om processen från planta till butikshyllan? Läs mer om odlingförpackningförsäljning och Category Management.